Gallery Cook Islands

Avarua95, Avarua10**, Rarotonga95, Rarotonga10**

Rarotonga (except Avarua)2010

Aroa / Toro cooking
2gy_0198.jpg
Aroa / Beach
img_0216.jpg
Arorangi / CICC Church
img_0249.jpg
Aroa / Taro field
img_0240.jpg
Rutaki / Traditional Fishing
img_0264.jpg
Vaimaanga / Wigmore'S Waterfall
img_0269.jpg
Cross Island Trek / Te Rua Manga(The Needle)
img_0275.jpg
Aroa / Traditional foods in an Island Night
2gy_0234.jpg