Asie(A-J,K-Z) , Europe(A-L,M-Z) , Afrique(A-G,K-M,N-Z) , Amérique , Océanie , Carte Routière , ma Histoire du Voyage , email , Accueil

la Galerie de Chine

Xinjiang, Urumqi-Korgas, Urumqi, Lac Iden, Péiphéie Turpan, Turpan, Tibet, Gansu, Qinghai, Shaan xi, Pekin-Turpan
Pekin93/01 , Pekin06, Pekin07 , Sichuan, Yunnan, Others , Guilin, Hongkong & Macau, Taiwan , Taipei

Tibet

Chomolungma road / Yak

93as249

Chomolungma road / pilgrimage person

93as255

Chomolungma road / a girl

93as257

Chomolungma base camp

93as260

Chomolungma road / a musician

93as271

Shigatse / Tashihunpo Monastry

93as284

Shigatse, / Party dishes

93as285

Lhasa / Potara Palace

93as294

Lhasa / Potara Palace

93as295

Volunteers are fixing a roof.

Lhasa / kjangchang

93as309