Asie(A-J,K-Z) , Europe(A-L,M-Z) , Afrique(A-G,K-M,N-Z) , Amérique , Océanie , Carte Routière , ma Histoire du Voyage , email , Accueil

Gallery China

Xinjiang, Urumqi-Korgas, Urumqi, Lac Iden, Péiphéie Turpan, Turpan, Tibet, Gansu, Qinghai, Shaan xi, Pekin-Turpan
Pekin93/01 , Pekin06, Pekin07 , Sichuan, Yunnan, Others , Guilin, Hongkong & Macau, Taiwan , Taipei

Hong Kong

Sha Tin/Tsang tai Uk

TsangTaiUk

Sha Tin/Tsang Tai Uk,playing majan

majan

Sha Tin/Man Fat Temple

manbutuji

Hong Kong Is.,a ferry boat

hongkong Is.

Lantau Is./Tai O,floating houses

house

Lantau Is./Tai O,on a boat

boat

Macao

Ruins of St.Paul's

St.Paul

Barrier Gate

barrierg