World Travel Gallery » Asia » East Asia » Taiwan »

Chiayi, Alishan

Chiayi is a city located in the plains of southwestern Taiwan.
The Alishan National Scenic Area is a mountain resort and natural preserve located in the mountains of Chiayi County.

Chiayi / Taiwan style "Futon"
h880123futon.JPG
Chiayi / Station of Alishan Forest Railway
8801tw03.jpg
Alishan / Three Generation Wood
8801tw04.jpg
Alishan / Temple
8801tw07.jpg
Alishan / Alishan Giant Tree
h880123ari_tree.JPG
Alishan / Sun view house
8801tw12.jpg
Alishan / Sunrise
8801tw15.jpg
Alishan / A view
8801tw18.jpg

Taiwan

Taipei
. 1988
. 2003
Taichung
Lukang
Chiayi,Alishan
Tainan
. City center
. food
. Anping
. Taijiang NP
. Yujing
Kaohsiung
. 1988
. Jiasian
Taroko
Taitung
. Lanyu(Orched Island)
. Chenggong
Kinmen
. Jincheng,HouPu
. Jincheng,South
. Jinning
. Jinhu
. Jinsha