World Travel Gallery » Asia » East Asia » Taiwan »

Kinmen » Jinhu Township

Kinmen, also known as Jinmen and formerly as Quemoy, is a small archipelago of several islands administered by Taiwan.
It is geographically very near Xiamen in main land China, no more than 2 kilometers.

Qionglin Ancient village / Traditional village
p1090525.jpg
Qionglin Ancient village / Qinglin wall
p1090528.jpg
Qionglin Ancient village / Sun and Moon pond
p1090529.jpg
Qionglin Ancient village / Wind Lion
p1090531.jpg
Anmin / Wind Lion
p1090549.jpg
Taihu Lake / Banyan Garden
p1090551.jpg
Taihu Lake / Eight Twenty-three fight History Museum館
p1090554.jpg
Taihu Lake / The largest artificial lake in Kinmen
p1090558.jpg

Taiwan

Taipei
. 1988
. 2003
Taichung
Lukang
Chiayi,Alishan
Tainan
. City center
. food
. Anping
. Taijiang NP
. Yujing
Kaohsiung
. 1988
. Jiasian
Taroko
Taitung
. Lanyu(Orched Island)
. Chenggong
Kinmen
. Jincheng,HouPu
. Jincheng,South
. Jinning
. Jinhu
. Jinsha