World Travel Gallery » Asia » East Asia » Taiwan »

Taipei » 2003

Taipei is the capital of Taiwan and the central city of the largest metropolitan area of Taiwan.

Lungshan Temple / famous for a sacred oracle.
twn01.jpg
Chiang Kai-shek Memorial Hall
twn02.jpg
Chiang Kai-shek Memorial Hall and Chiang Kai-shek
twn03.jpg
National Palace Museum
twn04.jpg
National Palace Museum / It's wonderful ivory work.
twn05.jpg
Martyrs Shrine
twn06.jpg
Nammun Market
twn07.jpg

Taiwan

Taipei
. 1988
. 2003
Taichung
Lukang
Chiayi,Alishan
Tainan
. City center
. food
. Anping
. Taijiang NP
. Yujing
Kaohsiung
. 1988
. Jiasian
Taroko
Taitung
. Lanyu(Orched Island)
. Chenggong
Kinmen
. Jincheng,HouPu
. Jincheng,South
. Jinning
. Jinhu
. Jinsha