World Travel Gallery » Asia » East Asia » Taiwan »

Taitung : Chenggong

Chenggong is a urban township in Taitung County. It is coastal town facing Pacific Ocean.

Ami girl
h880126girl_restrant.JPG
Sea foods
8801tw46.jpg

Taiwan

Taipei
. 1988
. 2003
Taichung
Lukang
Chiayi,Alishan
Tainan
. City center
. food
. Anping
. Taijiang NP
. Yujing
Kaohsiung
. 1988
. Jiasian
Taroko
Taitung
. Lanyu(Orched Island)
. Chenggong
Kinmen
. Jincheng,HouPu
. Jincheng,South
. Jinning
. Jinhu
. Jinsha