World Travel Gallery » Asia » East Asia » Taiwan »

Kinmen » Jinsha Township

Kinmen, also known as Jinmen and formerly as Quemoy, is a small archipelago of several islands administered by Taiwan.
It is geographically very near Xiamen in main land China, no more than 2 kilometers.

Zhong lan / Wind Lion
p1090534.jpg
Lan Yang Road / Whest field
p1090535.jpg
Pubian / Pan Yue Xuan
p1090541.jpg
Pubian / Traditional house
p1090542.jpg
Pubian / Wind Lion
p1090543.jpg
Hou zhai / Wang ancestral hall
p1090545.jpg
Shamei / Ci De temple
p1090546.jpg
Shamei / Huang Zhuobin
p1090548.jpg

Taiwan

Taipei
. 1988
. 2003
Taichung
Lukang
Chiayi,Alishan
Tainan
. City center
. food
. Anping
. Taijiang NP
. Yujing
Kaohsiung
. 1988
. Jiasian
Taroko
Taitung
. Lanyu(Orched Island)
. Chenggong
Kinmen
. Jincheng,HouPu
. Jincheng,South
. Jinning
. Jinhu
. Jinsha