World Travel Gallery » Asia » East Asia » Taiwan »

Taipei » 1988

Taipei is the capital of Taiwan and the central city of the largest metropolitan area of Taiwan.

Military Parade
8801tw64.jpg
National Palace Museum
8801tw67.jpg
Snake Show
h880130hebi.jpg
Aphrodisiac vender
h880130biyaku.jpg

Taiwan

Taipei
. 1988
. 2003
Taichung
Lukang
Chiayi,Alishan
Tainan
. City center
. food
. Anping
. Taijiang NP
. Yujing
Kaohsiung
. 1988
. Jiasian
Taroko
Taitung
. Lanyu(Orched Island)
. Chenggong
Kinmen
. Jincheng,HouPu
. Jincheng,South
. Jinning
. Jinhu
. Jinsha