World Travel Gallery » Asia » East Asia » Taiwan »

Changhua,Lukang

Changhua county is located on the west coast of Taiwan.
Changhua City is the county seat of Changhua County.
Lukang is a township in northwestern Changhua County.
Lukang was an important sea port in the 18th century and 19th century.

Changhua City / Railway station
2014-04-26 15.38.12.jpg
Lukang / Wenwu Temple
p1030576.jpg
Lukang / Longshan Temple
p1030593.jpg
Lukang / Mo Lu Lane (Brest touching lane)
p1030597.jpg
Lukang / Old market street
p1030616.jpg
Lukang / Lukang Assembly Hall(1928)
p1030620.jpg
Lukang / Matsu Temple
p1030622.jpg
Lukang / Oyster
p1030625.jpg

Taiwan

Taipei
. 1988
. 2003
Taichung
Lukang
Chiayi,Alishan
Tainan
. City center
. food
. Anping
. Taijiang NP
. Yujing
Kaohsiung
. 1988
. Jiasian
Taroko
Taitung
. Lanyu(Orched Island)
. Chenggong
Kinmen
. Jincheng,HouPu
. Jincheng,South
. Jinning
. Jinhu
. Jinsha